Training en coaching

Een verandering doorvoeren in een organisatie of samenwerkingsverband kan niet zonder het wijzigen van de werkhouding en aanpassing van kennis en kunde. Als blijkt dat medewerkers bepaalde kennis- en/of vaardigheid missen kan ORGYD trainingsprogramma’s ontwikkelen. De programma’s zullen voornamelijk ‘training on the job’ zijn, die praktisch worden toegesneden op de gewenste situatie en individuele ontwikkelingsmogelijkheden.