Procesontwerp

Als er overeenstemming bestaat over de begeleidingsvraag of –opdracht, dan wordt er een procesontwerp opgesteld. Dit ontwerp geeft aan hoe een verandering in grote lijnen kan worden aangestuurd. Het is een soort draaiboek dat tijdens het veranderingsproces stappen aangeeft en handvatten biedt voor alle betrokkenen. Het procesontwerp wordt regelmatig besproken en zonodig herzien.