Over Orgyd

ORGYD procesadvies richt zich op de stappen die vaak als bekend verondersteld worden, maar die in de werkelijkheid vaak moeizamer tot stand komen dan gedacht. De begeleiding en aansturing ontbreekt meestal. Het proces van vernieuwing vergt tijd en aandacht. Gegroeide interne verhoudingen en gewoontes kunnen vernieuwing blokkeren. Ze moeten soms worden omgeploegd, zodat er er iets nieuws kan opbloeien.