ORGYD

ORGYD is een bureau gericht op procesbegeleiding, persoonlijke ondersteuning en behandeling. In het werk speelt de natuur een bijzondere rol.

De procesbegeleiding is erop gericht natuur in te zetten voor gezondheid. Het inzetten van natuur , landschap en omgeving om tot verandering te kunnen komen of het landschap veranderen om bij voorbeeld de gezondheid van mensen te bevorderen (zorgzones), krijgt in het werk van ORGYD steeds meer nadruk.

Bij de persoonlijke ondersteuning en behandeling wordt de natuur ingezet als werkomgeving en als middel tot ontwikkeling en gedragsverandering.

ORGYD werkt binnen verschillende sectoren zoals: overheid, onderwijs, kunst, (jeugd)zorg & welzijn.

In de visie van ORGYD is veranderen een voortdurend proces met heel gerichte stappen, die steeds weer beoordeeld en aangepast kunnen worden. Goed persoonlijk overleg met de opdrachtgever, hulpvrager en andere direct betrokkenen is hierbij noodzakelijk en vooral ook zeer inspirerend.

Een vruchtbare samenwerking vereist een vertrouwensbasis en gevoel voor harmonie en samenwerking. In de begeleidingstrajecten zoeken wij naar een goede samenspraak, effectief overleg en zinvolle sessies.