ORGYD netwerk

Procesadvies

Het bureau is gestart door Yvon D. Schuler. Zij werkt sinds twintig jaar als adviseur en ondersteuner van veranderingsprocessen in verschillende organisaties. Zij startte met adviestrajecten in het onderwijs (beleid en organisatie). Daarna heeft zij scholing- en opleidingstrajecten opgezet. Voor gemeenten en provincies heeft zij projecten begeleid op het gebied van onderwijsvernieuwing en ICT- ontwikkeling. Door haar overstap naar groene projecten zijn de adviezen nu ook meer op het terrein van ruimtelijke ordening, natuur- en landschapsontwikkeling. komen te liggen. Yvon Schuler werkt met verschillende partners samen, zodat de juiste deskundigheid ingezet kan worden in veranderingstrajecten. De lijst met samenwerkingspartners groeit nog steeds.

 

Vakgroep Wilde Weelde

WING Consultancy (Wageningen) 

Plant Research International (zorgboerderijen, zorgzones)

Mens & Landschap (Onderzoek en Advies)

Terra Incognita 

Atelier Akkerwinde (landschapsontwerp en -advies)

Ecobomen (landschapsontwerp en -beheerstrajecten)

Bureau Elfenboom (natuurverwondering en zorgprojecten)

Origame

 

Praktijk KinderGroen

Voor de Kindergroen praktijk werkt Yvon Schuler samen met partners die als ondersteuning bij het werkproces of als doorverwijzing ingezet kunnen worden.

Arnhems Kinder- en Jeugd Team / AKJT

Kinder en jeugdtherapeuten Regio Arnhem / KJRA

Beroepsvereniging Groene Zorg / BVGZ

Stichting Groene Pedagogiek

Psyexperts

Vakgroep Wilde Weelde

OBB- speelruimte specialisten

Allekindertherapeuten.nl

Vereniging van Integraal Therapeuten

 

Jongeren coaching

Thuiscoaches