Advisering & consultatie

Bijzondere Curator

Sinds januari 2018 ben ik als bijzondere curator verbonden aan de Rechtbank Arnhem. Als er sprake is van een conflict (zoals een gecompliceerde scheiding) kan een kind daarvan veel mentale schade ondervinden. Om zo verantwoord mogelijk met de situatie om te gaan, wordt het kind vertegenwoordigd door een bijzondere curator om voor de belangen van het kind in en buiten de rechtszaal op te komen. Iemand in de omgeving van het kind kan vragen om een bijzondere curator, maar dat kan het kind zelf ook doen.

Een bijzondere curator kan worden benoemd als de ouders uit elkaar gaan en het niet eens worden over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld over de vraag waar het kind (of de kinderen) gaan wonen. De bijzonder curator wordt niet ingezet om het gevecht tussen de ouders op te lossen. Het moet echt over de kinderen en hun belangen gaan.

Consultatie jeugd- en opvoedhulp

Yvon Schuler kan worden ingezet voor consultatie en advies. Dit kan zijn dat een verwijzer, een wijk- en gebiedsteam een vraag heeft en graag wil dat er een JGGZ deskundige meedenkt over welke zorg geboden moet worden, maar het kan ook zijn dat een wijkteam deskundigheid in wil roepen. Deskundigenadvies omdat er sprake is van complexe problematiek waarbij specifieke specialistische kennis noodzakelijk is om de juiste stappen te kunnen zetten. Dit helpt om ervoor te zorgen dat een kind de juiste zorg krijgt. Voor consultatievragen: Bel Yvon: 0651231903 of stuur een bericht via het contactformulier.